Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Informacje pedagoga szkolnego i Informacje doradcy zawodowego

  Patron szkoły

  Sprawdź szybko

  Zastępstwa
  Zastępstwa
  zobacz
  Matura 2020
  Informacje
  zobacz
  Kontakt
  Zapraszamy do kontaktu
  zobacz
  Patronaty
  Wspierają nas
  zobacz

  Patron szkoły

  Marynarze Wojsk Ochrony Pogranicza Patronem IV Liceum Ogólnokształcącego

   

  W 1945 r., z chwilą zakończenia działań wojennych, państwa Europy Środkowej, w tym Polska, przystąpiły do zabezpieczenia swoich granic w nowych warunkach politycznych i geograficznych. W tym celu 13. 09. 1945 r. powołano do ochrony polskich granic specjalistyczną formację wojskową – Wojska Ochrony Pogranicza (WOP).

   

  Przez ponad 45 lat ochraniały one granice naszego kraju, w tym też morski odcinek. Już w pierwszych powojennych latach w systemie ochrony granicy morskiej wykorzystywano jednostki, które pływały pod zieloną banderą. Z upływem lat wzrastała ilość okrętów pełniących służbę w ochronie granicy. Wydzielenie jednostek pływających z nadmorskich – lądowych brygad WOP nastąpiło dopiero w połowie lat sześćdziesiątych. Wówczas to utworzono samodzielną jednostkę wyposażoną tylko w okręty, która początkowo nosiła nazwę 6 Brygada Okrętów Pogranicza (6 BOP) a następnie, od 14. 04. 1967 r., Morska Brygada Okrętów Pogranicza.

   

  Morska Brygada Okrętów Pogranicza została przeznaczona do ochrony i obrony morskiej granicy państwowej. Okręty i kutry Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza pełniły służby dozoru, dyżury w portach w gotowości do wykonywania zadań interwencyjnych. Prowadziły działania związane z ochroną granicy, jak również w ramach dodatkowych zadań doraźne kontrole statków i innych jednostek pływających. Uczestniczyły w walce z przestępczością graniczną oraz patrolowaniem Polskiej Strefy Rybołówstwa Morskiego.

   

  Od momentu powstania w 1946 r. IV Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło współpracę z jednostką wojskową WOP w Gdańsku. Bardzo ważny dla naszej szkoły był rok 1971, w którym w Gdańsku Nowym Porcie oddano do użytku młodzież, nowy budynek IV LO sąsiadujący z Brygadą Wojsk Ochrony Pogranicza (pierwszy budynek szkoły znajdował się na terenie jednostki). 1 wrzesień 1971 r. był dniem inauguracji nowego roku szkolnego w IV LO i jednocześnie roku szkolnego w całej Polsce. Gen. Mieczysław Dębicki wręczył dyrektorowi liceum pani Izabelli Korzeniowskiej sztandar szkoły, ufundowany przez oficerów i marynarzy Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza. Przy głównym wejściu do liceum wmurowano tablicę pamiątkową. Imię szkoły wyrosło ze ścisłych kontaktów z wojskiem – Morską Brygadą Okrętów Pogranicza i Kaszubską Brygadą Wojsk Ochrony Pogranicza. W IV liceum powstał Szczep Harcerski „Jantar” i Morska Drużyna. Młodzież rozwijała swoje morskie zainteresowania, zdobywała specjalności. W szkole została utworzona Szkolna Izba Pamięci Narodowej. Zgromadzono tam materiały, eksponaty, listy związane z obroną Westerplatte, a także materiały dotyczące naszego Patrona – Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza. W 1983 r. Morskiej Brygadzie Okrętów Pogranicza nadano imię kmdr. por. Franciszka Dąbrowskiego - bohaterskiego obrońcy Westerplatte. Obecnie Franciszek Dąbrowski jest Patronem Gimnazjum nr 34 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5.

   

  O wysiłku jaki marynarze MBOP włożyli w skuteczne zabezpieczenie granicy morskiej i polskich interesów na morzu w okresie 25 lat istnienia tej formacji może świadczyć fakt przepłynięcia w służbie przez okręty pod zieloną banderą ponad 2,5 mln mil morskich. Podczas tych rejsów i pełnionych dyżurów rozpoznano m.in. 141 483 jednostki pływające i 63 293 jednostki obcych bander. Okręty MBOP uczestniczyły w 121 akcjach ratowniczych na morzu. W 1991 r. Morska Brygada Okrętów Pogranicza zakończyła swoją działalność w ochronie granicy morskiej. Z chwilą rozwiązania WOP i powołania nowej formacji – Straży Granicznej, zadania w zakresie ochrony morskiej granicy RP zaczął realizować Morski Oddział Straży Granicznej, który kontynuuje tradycję współpracy ze szkołą.

   

  Opracowała Danuta Anuszewska na podstawie następujących materiałów:

  1. 50 lat IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarzy WOP. Gdańsk. 1996.
  2. Bieniecki I., Dowódcy Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza (1966 – 1991). Gdańsk.
  3. Goryński G., Utworzenie i działalność Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza. Gdańsk.
  4. Siwek L., Monografia Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza 1966 – 1991.Gdańsk
  5. www.morski.strazgraniczna.pl

  Kalendarz

  Konkursy

  Zgłoś się do konkursu szkolnego !

  Przepraszamy, obecnie nie jest prowadzony żaden konkurs.

  Więcej informacji

  Ankiety

  Weź udział w jednej z ankiet szkolnych ! Twoja opinia jest bardzo ważna !

  Przepraszamy, obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta.

  Więcej informacji

  Klasy

  Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!

  Więcej informacji
  Adres

  80-546 Gdańsk - Nowy Port

  ul. Na Zaspę 31a

  Bądź z nami